Month: January 2023

“Хог хаягдлыг ангилан ялгаж хэрэглээ болгох нь” сургалт

Аймгийн насан туршийн боловсролын төвөөс Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан хаагчдад “Хог хаягдлыг ангилан

Дэлгэрэнгүй