Month: December 2022

Дотоод хяналтын 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

дотоод хяналт ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Дэлгэрэнгүй

Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллого

2022 оны Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллогын ажлаар Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга

Дэлгэрэнгүй