Утас: 51-260709

Ургамлын эрүүл мэнд, ургамал хамгааллын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг “Хууль эрх зүй”  цэснээс үзнэ үү.

Санал авах хаяг: Засгийн газрын 9/а байр 603 тоот, Бодлого төлөвлөлтийн газар

You May Also Like