Утас: 51-261537

“Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд зохистой дадал хялбаршуулан нэвтрүүлэх заавар”-ын төсөлд санал авч байна. Төслийг “Хууль эрх зүй”  цэснээс үзнэ үү.

Санал авах хаяг: Засгийн газрын 9/а байр 302 тоот, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс

You May Also Like