Утас: 51-262887

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих харилцааг зохицуулах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг “Хууль эрх зүй”  цэснээс үзнэ үү.

Санал авах хаяг: Засгийн газрын 9/а байр 304 тоот, Хөнгөн үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

You May Also Like