Testimonial Grid

“Гурил, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрт нэвтрүүлэх “Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал”-ын зааврын төсөлд санал авч байна. Төслийг “Хууль эрх зүй”  цэснээс үзнэ

Утас: 51-261962

otgonjargald@mofa.gov.mn

“Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд зохистой дадал хялбаршуулан нэвтрүүлэх заавар”-ын төсөлд санал авч байна. Төслийг “Хууль эрх зүй”  цэснээс үзнэ үү.

Утас: 51-261537

И-МЭЙЛ: baasanjargal@mofa.gov.mn

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих харилцааг зохицуулах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг “Хууль

Утас: 51-262887

tumurbaatar@mofa.gov.mn

Ургамлын эрүүл мэнд, ургамал хамгааллын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг “Хууль эрх зүй”  цэснээс үзнэ

Утас: 51-260709

bazarragchaau@yahoo.com