Стратегийн зорилт

Стратегийн зорилт

1. Төрийн захиргааны удирдлагаар хангах, бүтцийн дотоод зохицуулалт, үйлчилгээг эрхлэх, салбарын хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх,

Дэлгэрэнгүй