Blog

Уриалга

“Хог хаягдлыг ангилан ялгаж хэрэглээ болгох нь” сургалт

Аймгийн насан туршийн боловсролын төвөөс Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан хаагчдад “Хог хаягдлыг ангилан

Аймгийн хөдөө аж ахуйн Хоршоологчдын зөвлөгөөн

Баянхонгор аймгийн хөдөө аж ахуйн Хоршоологчдын зөвлөгөөн 2023 оны 01 дүгээр сарын 16-17-ний өдрүүдэд Тэмүжин

Дотоод хяналтын төлөвлөгөө-2023

Дотоод хяналтын батлагдсан төлөвлөгөө