Blog

Чанарын шаардлага хангахгүй хадгалах хугацаа хэтэрсэн 2 нэр төрлийн 68 ширхэг 1091000 /Нэг сая ерэн нэгэн мянга/ төгрөгийн түүхий эдийг устгах акт үйлдэв

 

READ MORE

Шинэ хоршоо хөдөлгөөн

READ MORE

📣📣📣 Зохиомол хээлтүүлгийн үр дүн📣📣📣 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠭᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠡ ᠳᠦᠩ

READ MORE

Хүнсний ногоо 80 хувийн хөнгөлөлттэй зарж байна

READ MORE

Хүнсний аюулгүй байдал 3 сарын аян

 

READ MORE

Хүнсний хувьсгал 3 сарын аян

READ MORE

Төсөл сонгон шалгаруулалтын зар

“Тэр бум ” мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН эзэмшилд байгуулагдсан Жимсний мод суулгац үржүүлгийн төвийг менежментийн гэрээгээр ажиллуулах ААН, хоршоог төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. Бүрдүүлэх материал: Албан хүсэлт Бизнес санал буюу төсөл Барьцаа хөрөнгийн жагсаалт Ижил төстэй ажлын туршлага Ажилчдын мэдээлэл

READ MORE

Улсын төсвийн 1.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 17 сумд газар тариалангийн техник хэрэгсэл олгов

READ MORE

Хөдөлмөрийн дотоод журам

READ MORE

Албан хаагчдын мэдээлэл

READ MORE