admin

Эссэ бичгийн уралдаан зарлаж байна

READ MORE

МЭНДЧИЛГЭЭ

Гурван бүсийн гайхамшиг хонгор сайхан нутгийнхаа өнцөг булан бүрд ажиллаж амьдарч байгаа Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын ажилтан,  малчид тариаланчид, үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэдээ энэ өдрийн амрыг эрэн мэндчилье.    Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Засгийн газраас манай салбарт тэр дундаа хүн амын хүнсний хэрэгцээг хангахад анхаарч бодлогын […]

READ MORE

Түүхэн тойм

Хөдөө аж ахуйн салбарын байгууллага үүсэж хөгжсөн түүхэн замналын товчоон товхимлыг бүтээх нь байгууллагыг удирдаж байсан хүмүүс, хийгдэж байсан онцлог ажлууд он цагийн уртад  хаягдаж, гээгдэн, мартагдаж байгаа учир бичиж үлдээхээр зориг шулуудан эхлүүлэв.             Салбарын оршин тогтнох цаашилбал залуу хойч үедээ салбарын хөгжлийн үе шатуудыг ойлгуулах, судлагдахуун болгох чиглэлээр баримт материалтай танилцаж ахмад хүмүүстэй […]

READ MORE

Хууль тогтоомж

Авлигын эсрэг хууль Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн  тухай Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай Албан тушаалтан дипломат журмаар бэлэг авах, зарцуулах, тайлагнах журам Албан тушаалтны төрийн өмчлөлд шилжүүлсэн бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсийг үнэлэх, хадгалах, зарцуулах журам Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх […]

READ MORE

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын 2017 оны 51 дүгээр тогтоол

READ MORE

Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн “Авлигаас урьдчилан сэргийлье” видео танилцуулгууд

Авлигатай тэмцэх газраас бэлгэсэн “Авлигаас урьдчилан сэргийлье” видео танилцуулгууд АТГ-т 2/15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх заавар АТГ-т 2/15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай /2019/ Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хамтдаа тэмцье /Видео 1/ Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хамтдаа тэмцье /Видео 2/ Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хамтдаа тэмцье […]

READ MORE

Цаг үе, үзэл бодол: Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Х.Болорчулуун

Цаг үе, үзэл бодол: Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Х.Болорчулуун /2022.09.20/

READ MORE

Видео мэдээлэл: Баянхонгор аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

READ MORE

Стратегийн зорилт

1. Төрийн захиргааны удирдлагаар хангах, бүтцийн дотоод зохицуулалт, үйлчилгээг эрхлэх, салбарын хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, салбарын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх; Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагаар хангах, салбарын хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийн […]

READ MORE

2022 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

READ MORE