Төлөөлөгчийн нэг өдөр

“Төлөөлөгчийн нэг өдөр” арга хэмжээнд Аймгийн Иргэдийн Хурлын төлөөлөгч
Д.Дашцэрэн нь Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа.
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай
хуульд заасан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчид Хурлын Төлөөлөгчийн үйл
ажиллагааг сурталчлах, Төлөөлөгчид төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай
танилцах, тулгамдаж буй асуудлыг судлан шийдвэрлэх хүрээнд Аймгийн Иргэдийн
Хурлын төлөөлөгч Ж.Дашцэрэн төлөөлөгчдөд Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга
У.Балжинням нь байгууллагын үйл ажиллагаагаа танилцуулж санал бодлоо
солилцож одоо хэрэгжүүлж байгаа болон цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд
хамтран ажиллахаа илэрхийллээ

You May Also Like