2023-2024 оны Өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл хангах тухай