БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ХХААГ 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГААРАА УЛСДАА ТЭРГҮҮЛЭВ

Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2022 онд дэвшүүлсэн зорилтыг орон нутагт амжилттай хэрэгжүүлж үйл ажиллагааны үр дүнгээр 21 аймгаасаа ТЭРГҮҮН байр эзэллээ. Энэхүү амжилтыг гаргахад дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажилласан Аймаг, орон нутгийн удирдлагууд, салбарын нийт ажилтан албан хаагчиддаа,  баярлалаа, хамтын үр дүн байлаа.

Хүндэтгэсэн:

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хамт олон.

You May Also Like