“Ёс зүй хандлага зөвтэй төрийн алба III” аяныг үргэжүүлэн зохион байгуулах тухай Б/08