“Ёс зүй, хандлага зөвтэй төрийн алба -II” аяныг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах тухай А/10