“Ёс зүй хандлага зөвтэй төрийн алба -3 аян”

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар нь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Ёс зүй хандлага зөвтэй төрийн алба” I, II дугаар аянуудад амжилттай оролцож, шилдэг 5 байгууллагын нэг болон удаа дараа шалгарч байсан бахдам түүхтэй билээ.
Манай хамт олон энэ удаад ч тэрхүү ажилтаа бататгахаар аяны хүрээнд 3 зорилтын 7 арга хэмжээг төлөвлөн хяналтандаа авч ажиллаж байна.

You May Also Like