“Эрдэнэт сүргийн эзэн-1000” малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай А/28