Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх жилий-ийн хүрээнд хөдөө аж ахуйн салбарын ажилчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай