Хүнсний тарьмал мөөгний технологи онол ба дадлага хосолсон танхимын сургалт

Баянхонгор аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Баянхонгор сумын ЗДТГ, Монголын тарьмал мөөгний нэмүү өртөгийн сүлжээ төрийн бус байгууллагатай хамтран “Хүнсний тарьмал мөөгний агротехнологи” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэхүү сургалт арга хэмжээ нь хөдөө аж ахуйн анхан шатны үйлдвэрлэлд эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлыг бүрдүүлэх , шинэ төрлийн тарьмалыг тариалж хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилготой, эрүүл аюулгүй хүнс болон түүхий эд үйлдвэрлэхэд чиглэсэн цогц дадал зуршил олгох ач холдогдолтой билээ.

 

 

You May Also Like