Хоршооны хөгжлийн үнэлгээ – 2022

Хоршоодын хөгжлийн түвшинг тодорхойлж, цаашид хоршооны салбартаа баримтлах бодлого, арга хэмжээг төлөвлөх зорилгоор Хоршооны үнэлгээг 2022 оны 10 дугаар сарын 15-наас 11 дүгээр сарын 02-ны өдрүүдэд зохион байгуулах тул, Хоршоологчид та бүхэн харьяалагдах сумын Засаг даргын тамгын газрын, Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хоршоо хариуцсан мэргэжилтэнтэй холбогдож үнэлгээгээ хийлгэнэ үү.

 

 

You May Also Like