“Хог хаягдлыг ангилан ялгаж хэрэглээ болгох нь” сургалт

Аймгийн насан туршийн боловсролын төвөөс Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан хаагчдад “Хог хаягдлыг ангилан ялгаж хэрэглээ болгох нь” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

 

You May Also Like