Ур чадварын тэмцээний зохион байгуулалтад хөрөнгө зарцуулах тухай А/16