Т.Уянгыг албан тушаалд туршилтын хугацаагаар томилох тухай Б/26