Төсөл сонгон шалгаруулалтын зар

“Тэр бум ” мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН эзэмшилд байгуулагдсан Жимсний мод суулгац үржүүлгийн төвийг менежментийн гэрээгээр ажиллуулах ААН, хоршоог төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.
Бүрдүүлэх материал:
  1. Албан хүсэлт
  2. Бизнес санал буюу төсөл
  3. Барьцаа хөрөнгийн жагсаалт
  4. Ижил төстэй ажлын туршлага
  5. Ажилчдын мэдээлэл

You May Also Like