Төсөл илгээх сүүлийн өдөр шөнийн 00 цагт цахим систем хаагдана.