Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай Б/23