Төрийн захиргааны албан хаагчдад орон нутагт ажилласны нэмэгдэл олгох тухай Б/03