Тэмээчдийн улсын зөвлөгөөн, баяр наадам зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/02