Намрын ногоон өдрүүд-2022 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай