Намайг алгас аянд нэгдэж байна

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2022 оны 43 дугаар зарлигт тусгагдсан архи согтууруулах ундааны зохисгүй хэрэглээнээс хүн амын эрүүл мэнд, нийгмийн аюулгүй байдал, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хорт зуршлаас ангид шинэ үеийг төлөвшүүлэх согтууруулах ундааны хор уршиг, сөрөг нөлөөг сурталчлан таниулах зорилгоор “Намайг алгас” ухуулга нөлөөллийн аянд Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар нэгдэж байна.

 

You May Also Like