М.Эрхэмбаярыг үүрэгч ажлаас нь түр чөлөөлөх тухай Б/04