Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллого

2022 оны Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллогын ажлаар Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга У.Балжинням мэргэжилтэн Э.Бумбаяр нар Хангай нь Галуут ,Жаргалант, Заг, Гурванбулаг, Баянбулаг  сумдаар ажиллаа.

 

You May Also Like