Мал амьтны отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах малчин өрхийг татаж авах түр журам батлах тухай