Мал амьтны гоц халдварт “шүлхий өвчинтэй тэмцэх хяналтын постын үйл ажиллагааг сунгах тухай”