Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчинтэй тэмцэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай