Малын чанар сайжруулах ’’ Шинэ хөдөө хөдөө’’ төсөл

Улсын их хурлын дарга Г.Занданшатарын санаачлаагаар хэрэгжүүлж байгаа Малын чанар сайжруулах ’’ Шинэ хөдөө хөдөө’’ төслийн хүрээнд Баянхонгор аймгийн Баянбулаг омгийн өсвөр хээлтүүлэгч-500, хээлтэгч-400, Сэлэнгэ үүлдрийн Бухан бяруу-20 үржлийн хээлтэгч -43, Сарлагийн бухан бяруу-6 хонь, үхрийн ашиг шим, чанарт анхаарч цөм сүрэг бүрдүүлэх зорилгоор үржлийн малыг худалдан авч сумдад хүлээлгэн өглөө.

 

 

 

You May Also Like