Малчин өрхөд үнэлгээ хийж, гэрчилгээжүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна.

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Тогтвортой ноолуур төсөл, Ус цаг уур орчин шинжилгээний газар, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, Бэлчээр ашиглалтын нэгдсэн холбоотой хамтран Тогтвортой ноолуур төсөл хэрэгждэг Жинст, Богд, Шинэжинст, Баян-өндөр, Баянцагаан, Баацагаан, Бөмбөгөр, Шинэжинст сумдын 7 хоршооны 600 гаруй малчин өрхөд үнэлгээ хийж, гэрчилгээжүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна.

You May Also Like