Малчдын аж ахуйн эрхлэлт

Хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагаас санаачлан явуулж буй малчдын аж ахуйн эрхэлэлт сургалт 2022 оны 10 дугаар сарын 27 –ний өдөр боллоо.  Сургалтанд нийт 7 сумын 30 гаруй малчин  хамрагдсан ба сургалтын хүрээнд Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас “Мал аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдал, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тулгамдаж буй асуудал” -аар  сургалт мэдээлэл өглөө.

 

You May Also Like