Ламын гэгээний улаан үржлийн хэсгийн тэмээг үүлдэр болгох

Ламын гэгээний  улаан үржлийн хэсгийн тэмээг үүлдэр болгохоор хүсэлт явуулсаны дагуу ХХААХҮЯамны хянан магадлах улсын коммисс ажиллаа.

 

You May Also Like