Ламын гэгээний улаан тэмээнд хянан магадалгааны Улсын комисс ажиллав

Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын А/ 178 дугаар тушаалаар Ламын гэгээний Улаан тэмээнд хянан магадалгааны Улсын комисс болон аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга мэргэжилтнүүд ажиллав.

 

 

 

 

 

You May Also Like