ЛАМЫН ГЭГЭЭНИЙ УЛААН ТЭМЭЭГ ШИНЭ ҮҮЛДРЭЭР БАТЛУУЛЛАА.

Баянхонгор аймагт өсгөн үржүүлж буй Ламын гэгээний улаан тэмээ нь говь цөл, тал хээрийн бүсэд тохирсон сүү, ноос, махны өндөр ашиг шим өндөртэй сүрэг юм. Баянхонгор аймгийн говь нутгийн малчин тэмээчид, судлаачид ажлын хэсгийн олон жилийн хөдөлмөр зүтгэл бодит ажил болж, ХХААХҮСайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсний дүнд “Ламын гэгээний улаан тэмээ”-гээ үүлдрээр батлууллаа.

You May Also Like