Кителийн үйлдвэр

Баянхонгор аймагт кителийн үйлдвэр байгуулж байгаатай холбогдуулан, тус үйлдвэрт ажиллах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэж, мэдээлэл өгөх уулзалтыг хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас зохион байгууллаа.

You May Also Like