Ж.Баасансүрэнг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай Б/27