Жимс жимсгэний суулгац, үржүүлгийн төвийн хөрөнгө хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/35