Жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд тавигдах шаардлага