Дэлхийн тогооч нарын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.