Гамшгаас хамгаалах албаны бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай А/19