Б.Цэрмааг албан тушаалд нь эргүүлэн томилох тухай Б/08