Б.Мөнх-Оргилд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Б/17