Б.Мөнхтогтохыг эрх бүхий албан тушаалтнаар түр томилох тухай Б/06